3. Verschuiving in het middensegment

Tijdens dit webinar bespreekt Ingrid Janssen (TiasNimbas Business School) de toekomst van het middensegment op de woningmarkt. De nieuwe kabinetsplannen zorgen voor nieuwe vragen en mogelijkheden. Dirk Brounen (TiasNimbas) zal kort ingaan op de structuur van de markt en financiele mogelijkheden voor investeerders, over het waarom? Martine Vissers (Finance Ideas) zal bespreken welke mogelijkheden er ontstaan voor corporaties om bezit op afstand te plaatsen met veel andacht voor het wat?